پنج شنبه , ۳۰ فروردین ۱۳۹۷

نوشته های تازه

لیست دفاتر اسناد رسمی شیراز

دفاتر اسناد رسمی شیراز

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب

لیست دفاتر پیشخوان شیراز

آدرس دفاتر پیشخوان شیراز

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب

لیست دفاتر خدمات شهرداری شیراز

لیست دفاتر ماده 33

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب

لیست دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شیراز (لیست دفاتر ماده ۳۳)

آدرس دفاتر ماده 33 شیراز

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب

دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری شیراز – منطقه ۱

مهندس میرزایی

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب

دفتر ماده ۳۳ شیراز

آدرس دفاتر ماده 33 شیراز

خدمات شهرسازی شهرداری شیراز در این دفتر ماده ۳۳ ارائه می گردد. خدمات شهرسازی خدماتی هستند که قبلا توسط شهرداری ها انجام می شد. اما چند سالی است که در برخی کلان شهرهای کشور این خدمات توسط شهرداری به دفاتر خدمات الکترونیک برون سپاری شده است. شهرداری شیراز نیز طی …

ادامه مطلب